Automasjon/bygg-automasjon og SD anlegg

Intelligente bygg.

Moderne automasjonsløsninger tilpasser de tekniske funksjonene i byggene automatisk, etterhvert som behovene varierer med antall personer som er tilstede, arbeidstid, værforhold osv.

Våre tverrfaglige systemer kan regulere lys, varme, ventilasjon, kjøling, solavskjerming osv., slik at byggene bruker minst mulig energi, uten at det går på bekostning av leietakernes komfort.

Med Sentral Driftskontroll (SD) knyttes systemene sammen til en oversiktlig helhet, der alt overvåkes og presenteres på WEB, for driftsoperatører og andre som trenger tilgang til informasjon, tidsplaner for drift osv.

Vi kan ikke fortsette å sløse med energi i tomme rom. En person som ikke er på kontoret sitt, trenger f.eks. ikke mye friskluft der. Og vi må vi optimalisere driften av de sentrale anleggene ytterligere.

Det er sjelden nok å styre av /på etter et tidsur slik man kunne tidligere. Energibrukerne (varme, lys, ventilasjon og kjøling) må behovsstyres, dvs. spare energi der det er mulig, hele døgnet, selv om anleggene må gå.

Våre romkontroll-løsninger er meget fleksible i forhold til installasjon, kommunikasjon og funksjon. Avhengig av prosjektets behov, kan vi velge mellom tradisjonelle, bussbaserte eller trådløse (og batteriløse!) komponenter ute i rommene. Ofte i en kombinasjon - for å optimalisere installasjon og drift.

Vi føler oss trygge på at de løsningene vi tilbyr, representerer det beste valget, både for nye og eksisterende bygg.

Spesielt viktig for deg, er det at vi benytter åpne teknologier - på en kostnadseffektiv måte.

  

WEB-basert SD anlegg

Sentral Driftskontroll kan være et fantastisk verktøy både for driftsoperatører, ledelse og leietakere. Og det er egentlig nødvendig for alle moderne bygg i dag og for fremtiden. Driftsoperatørene får stadig større ansvarsradius. De kan ikke være alle steder samtidig. Men de må kunne gripe inn der hvor det er behov, hvis det skjer noe, når det skjer.

Vårt WEB-baserte SD-konsept kan overvåke alle systemer i et moderne bygg, og informere om både tekniske og miljømessige forhold i og utenfor bygget. Er noe galt, sendes e-mail eller SMS til ansvarshavende. En rask pålogging, gjerne smarttelefon eller nettbrett, så kan mye ordnes fort, selv om man er milevis unna der det skjer.

Du bestemmer hva som skal inn på SD-anlegget.
Hva vil du ha informasjon om?

Hva vil du kunne påvirke?
Hva vil du at systemene skal ordne opp i selv?
Hvem vil du varsle evt. tilkalle ved ulike hendelser?

Vi kan realisere de fleste SD-relaterte behov som kan tenkes i moderne bygg og med fremtidsrettede organisasjoner.

Brukervennlighet, fleksibilitet, åpenhet, sikkerhet og mijøbevissthet er noen av stikkordene vi har i bakhodet når vi lager løsningene våre, samtidig som vi vet at du forventer at totalkostnadene skal være fornuftige, og gi god inntjening på investeringene.

Vi kan levere SD-løsninger som en lokal WEB-installasjon hos våre kunder , eller som en WEB-tjeneste fra vår ISI-GBS (Grønne Bygg Server eller Green Building Server som noen kaller den).

ISI-EOS energioppfølgingssystem kan være en tett integrert del av løsningen.

 

Bruk av bygg-automasjon kan bidra til:

  • Lavere energiforbruk
  • Bedre inneklima
  • Bedre fleksibilitet
  • Bedre overvåkning
  • Økt sikkerhet
  • Økt verdi på bolig/bygg
  • Redusert responstid

 

Kontakt oss

KEV  /  Plutovegen. 5  /  6419 MOLDE

Godkjenninger

Utviklet av Imaker as