Serviceavtale

Service av tekniske installasjoner utgjør en stor del av KEV sin virksomhet. Vi har egne enheter som bare er innrettet på service og som står til rådighet for både enkeltoppdrag og faste servicetjenester.

Driftsstans, feil og mangler koster penger. En fast serviceavtale med KEV vil sikre maksimal driftssikkerhet og lønnsomhet ved det enkelte anlegg. En serviceavtale vil også kunne omfatte internkontroll og andre viktige oppgaver som en byggeier er pålagt av myndighetene. 

En service-avtale med KEV vil gi deg mange fordeler: 

  • Alt servicearbeid samlet i en avtale 
  • Skader og driftsstans forebygges. Eventuelle problemer avdekkes før de får alvorlige konsekvenser
  • Bedre inneklima og optimalisering av ventilasjonsløsningene 
  • Bedre trivsel og økt effektivitet 
  • Forutsigbare driftskostnader 
  • Økt driftstid og større markedsverdi på bygget
  • Dokumentasjon som oppfyller myndighetenes krav