Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

En varmepumpe gir deg en behagelig innetemperatur

Renere luft, og kan sikre deg lavere oppvarmingskostnader– samtidig som du gjør en innsats for miljøet. Dessuten er varmepumpe nesten en forutsetning for at et bygg skal få energiklasse A. Varmepumpen kan også brukes som aircondition om sommeren.

Enova tilskudd:

Enovatilskuddet gir deg penger for energitiltak som luft-vann varmepumpe og fjerning av oljefyr.

Enovatilskuddet gir huseiere rett til å få penger tilbake for energitiltak som gjøres i boligen. Du slipper å søke i forkant, det holder med å sende inn kvittering eller faktura etter at tiltaket er gjennomført. Enovatilskuddet gjelder for både eksisterende boliger og for nybygg. Det gis tilskudd for blant annet følgende tiltak:

  • Luft-vann varmepumpe: 10.000-20.000 kr i tilskudd
  • Fjerning av oljekjel og oljetank: Opp til 10.000 kr i tilskudd. Kjøper du en varmepumpe med energimåler kan du få 10.000 kr i ytterligere tilskudd.
  • Fjerning av oljekamin og tank: Opp til 5.000 kr i tilskudd. Oljekaminen må erstattes med en fornybar varmeløsning som en luft-luft varmepumpe.
  • Varmestyringssystem: Opp til 4.000 kr i tilskudd
  • Energirådgiver: Opp til 7.500 kr i tilskudd