KEV

Prosjektering

Fra planlegging til kvalitetskontroll

Med faglig kompetanse innen ventilasjon- og klimainstallasjoner, kan vi prosjektere, administrere og utføre entrepriser, programanbud og egne prosjekter.

Vi påtar oss prosjektering av tekniske installasjoner til alle typer bygg og anlegg. 

Prosjekteringsarbeidet omfatter:

  • Planlegging
  • Konstruksjonsgjennomgåelse
  • Beregning og dimensjonering
  • Utarbeidelse av tegninger og spesifikasjoner
  • Dokumentkontroll
  • Brukerdokumentasjon
  • Kvalitetskontroll

Vi kan levere alle typer ventilasjon- og klimaanlegg, prosjektert optimalt i forhold til energiforbruk og godt inneklima.

Skal et prosjekt kunne leveres med riktig kvalitet, til riktig pris og i rett tid, må det ledes effektivt og koordinert – enten prosjektet er stort eller lite.

KEV AS har en stab av dyktige prosjektledere, et gjennomarbeidet kvalitetssikringssystem og omfattende erfaring med gjennomføring av både små og svært store prosjekter.

Vi arbeider dessuten aktivt med opplæring i prosjektarbeid. Alle våre prosjektledere har lang erfaring i prosjektledelse.